Bibliografija (izbor) Print E-mail
Snežana Subić, Izlolžba Marinkov Mladena „Zatezanje“, RTV, Novosadske razglednice, XI 2008. / Miloš Arsić, Mladen Marinkov – Zatezanje (katalog), galerija SULUV-a, (Novi Sad), 24-6.XII 2008. / S. Čamber, „Zatezanje“ Mladena Marinkova, GRAĐANSKI LIST, (Novi Sad), 25.XI  2008. / Miloš Arsić, Enigmatičnost značenja u mnoštvu pozicija skulpture, (katalog), Savremena galerija Zrenjanin, IV 2006. / Andrej Tišma, Oživljene skulpture, DNEVNIK, (Novi Sad), 19. IV 2006. / Branka Jajić, Katran i bakar za putovanja Panonijom, ZRENJANIN, (Zrenjanin),28.IV 2006. / M. Vučković, Senka kompletira doživljaj, GRAĐANSKI LIST, (Novi Sad), 15-16.IV 2006. / Sl. P. Putovanje Panonijom, NOVOSTI, (Beograd), 6.V 2006. / S. Nikić, Mnoštvo senzacija u neomeđenim poljima, GRAĐANSKI LIST, (Novi Sad), 17.V 2006. / Andrej Tišma, Opredmećena procesualnost, DNEVNIK, (Novi Sad), 18. V 2006. / Draško Ređep, Imaginarni muzej Vojvodine, Šajke plove Dunavom, BORBA, Beograd, 6-7.IV 2006. / D, J, Nešto malo duše, SRPSKE NARODNE NOVINE, (Budimpešta), 27.VI 2002. / Andrej Tišma, Vizije za eksterijer, DNEVNIK, (Novi Sad), 29.VII 2002./ Andrej Tišma, Ulazak u novi dom, , DNEVNIK, (Novi Sad), 20.VI 2001. / Andrej Tišma, Stremljenja novosadskih umetnika, DNEVNIK, (Novi Sad), 20.X 2001. / ENCIKLOPEDIJA NOVOG SADA, knjiga 14, MAR – MIK, (str. 23,24,25) Izdavač: Novosadski klub, „Prometej“, Novi Sad, 1999. / T. Nikolovski. Magicne figure, ILUSTROVANA POLITIKA, (Beograd), 30.I 1999. / M. L., Vojvođanske bare i benecijanski kanali, GLAS Javnosti, (Beograd), 28.VI 1999. / --, Skulpture jugoslovenskih autora, DNEVNIK, (Novi Sad), 13. VII 1999. / Andrej Tišma, Humanitarni fond „Slđana Đorđević“  DNEVNIK, (Novi Sad), 5.VII 1999. / Andrej Tišma, Učesnici Venecijanskog bijenala, DNEVNIK, (Novi Sad), 23.VI 1999. / --  Stvaralštvo uprkos agresiji, DNEVNIK, (Novi Sad), 2. IV 1999. / N.-Pj. Varadinski most na koverti, DNEVNIK, (Novi Sad), 22. V 1999. / Andrej Tišma, Izuzetna snaga i angažman, DNEVNIK, (Novi Sad),  IV 1999. / Andrej Tišma, Slikar i pet vajara, DNEVNIK, (Novi Sad), 12. III 1999. / Andrej Tišma, Izlođba Likovnog kruga, DNEVNIK, (Novi Sad), 4.I 1999. / Andrej Tišma, Slikarstvom protiv destrukcije, DNEVNIK, (Novi Sad), 17.IV 1999. /Trpe Nikolovski, Nojeva barka, ILUSTROVANA POLITIKA, (Beograd),19.XII 1998. /Dr Draško Ređep, Mlađa i Saša, SVET (Novi Sad), 11.V 1998. / Sv. M., Kapija i bunar sreće, DNEVNIK, (Novi Sad), 1. XI 1997. / Andrej Tišma,  Bronza – životna ljubav (interviju), DNEVNIK, (Novi Sad), 27.VII 1997. / S. Marković, Izložba nagrađenih radova, Trg mladenaca, DNEVNIK, (Novi Sad), 31.X 1997. / T. M., Identitet i razlika – dvostruka artikulacija, NAŠA BORBA, (Beograd), 21.V 1997. / Rezultati opšteg javnog anonimnog konkursa... skulptorskog obeležja na trgu Mladenaca u Novom Sadu, DNEVNIK, (Novi Sad), 30.X 1997. / Andrej Tišma, U skladu sa mogućnostima, DNEVNIK, (Novi Sad), 16.IX 1996. / J. B-d., Naši novi ”Sugrađani” (Izložba Jugoslovenske Skulpture), DNEVNIK, (Novi Sad), 3.X 1996./ Szabo Palocz Atila, A bonttott anyag es a rom, MAGYAR SZOS, (Novi Sad), 7.V 1995. / Apatinski vajarski susreti, VREME umetnosti, (Beograd), 27.II 1995. / Naray Eva, A muveszet vallomas, MAGYAR SZOS, (Novi Sad), 7.V 1995./ Đ.(orđe) Pisarev, Dodeljena Hidova i Forumova nagrada, Laureati Šimon i Marinkov, DNEVNIK, (Novi Sad), 7.V 1995. /Andrej Tišma, Arheologija mašte, DNEVNIK, (Novi Sad), 26.IV 1994. / Mladen Marinkov (autor izlozbe),  Arkanjska civilizacija KROVOVI, (Sr, Karlovci), proleće – leto 1994. / Irina Subotić, Arkanjska civilizacija u delima Mladena Marinkova, ZLATNO OKO, (Novi Sad – Vrsac), IX 1994. / Sava Stepanov, Radovi sa izložbe kolonije Novosadskog letnjeg festivala, (slama),  (Sr, Karlovci), proleće – leto 1994. / Otvoreni ateljei "Lice znaka", DNEVNIK (Novi Sad) 3-IX 1993. / Likovni¬ umetnici u Sentandreji, DNEVNIK (Novi Sad) 22.VIII 1993. / Izložba otvorena pa zatvorena, slika i male plastike u Kovilju, DNEVNIK (Novi Sad), 12. X 1993. / N. J., Neonska bašta, DNEVNIK (Novi Sad), 28.VIII 1993.  / Sava Stepanov, Od kikindske zemlje Terra, KROVOVI,(Sr. Karlovci), V 1993. / Luka Salapura, Neonska basta – instalacije, LIKOVNI ZIVOT, br. 44, (Zemun) 1993. / Z. Radivojevic, Sent – Andreja na platnu, 1993. / J Jasmina Tutorov, Panonski nedogledi, DNEVNIK (Novi Sad), 6.V 1992 / Manojlo Vukotić, “Borbina” deoničarska aukcijaumetničkih dela, BORBA, (Beograd), 11.II 1992./ Savo Popović, Povratak u praistoriju, BORBA, (Beograd), 19.III 1992. / Likovna skola i zabavište, DNEVNIK (Novi Sad), 28.IX 1991. / Andrej Tisma, Trodimenzionalne slike, DNEVNIK (Novi Sad) 5.IX 1991. / Predstavljanje umetnika, DNEVNIK (Novi Sad), 4.IX 1991. / Jugoslovenska skul¬ptura, DNEVNIK (Novi Sad), 18.V 1991. / Novosadski likovni salon, MISAO (Novi Sad), 1991. / Bela Duranci, Duga nad akademijom, bez predrasuda…, biblioteka KA UMETNOSTI, (Pancevo), 1991. / Andrej Tišma, Čari pečene zemlje, DNEVNIK (Novi Sad), 24.VIII 1991. / Marginalne beleške i predeli, DNEVNIK (Novi Sad), 15.XI 1990 / Slike za manastirski konak, DNEVNIK (Novi Sad), 8.XI 1990. / Izložba slika i male plastike, DNEVNIK (Novi Sad) 21.IV 1989. / Skulpture 27.V 1989 / Andrej Tisma, Biseri u pesku, DNEVNIK (Novi Sad), 29. X 1989. / Slikari za kulturni razvoj Karlovaca, DNEVNIK, (Novi Sad), 3.XI 1989. / Ga¬lerija - drugi put, DNEVNIK (Novi Sad), 24.IV 1989. / T. Kostic, Izlozba DNEVNIK (Novi Sad), 3.VI 1988. / A. Tišma, Izložba otvorena pa zatvorena, DNEVNIK (Novi Sad), 15.XI 1988. / LIKOVNA ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE, knjiga 2, K-Ren, Izdavač: Jugoslovenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“ Zagreb, (str. 278), 1987. / Skulpture od metala, DNEVNIK (Novi Sad), 27.V 1987. / Sa izložbe u Savremenoj galeriji, PANČEVAC (Pančevo) 23-I 1987. / Dve izlozbe, PANCEVAC (Pancevo), 26.1 1987. /  Skulpture Marinkova u Pančevu, DNEVNIK (Novi Sad), 14.I 1987. / Svetlana Mladenov, Isećci iz pri¬rode, PANČEVAC, (Pančevo), 30.I 1987. / Ljubav prema zivotinjama, RADIO TV REVIJA (Beograd), 15.V 1987. / Andrej Tisma, Svae dimenzije skulpture, (Novi Sad), 23.VI 1987. / Sava Stepanov, Znaci aktulenog senzibiliteta, , OKO, (Zagreb), 31-VII 1986. / Andrej Tisma, Nova inspiracija, DNEVNIK (Novi Sad), 13-VI 1986. / Likovni prilozi kopletnog broja 327. M. Marinkova, POLJA (Novi Sad), V 1986. / Andrej Tisma, Draž u akciji, DNEVNIK (Novi Sad), 2.XI 1986. / Dobitnici oktobarskih nagrada, DNEVNIK, POLITIKA…, (Novi Sad, Beograd), 22.X 1986 / A.(ndrej) Tisma, Decenija i po čekanja, DNEVNTK (Novi Sad), 11.IV 1986. / Nina Popov, Skulpture po trgovima, DNEVNIK (Novi Sad), 8.IX 1986. / Sava Stepanov, Skulptura u Vojvodini, MISAO (Novi Sad), 25.I 1985. / Sava Stepanov, Prepoznavanje vrednosti, MISAO (Novi Sad), 5.11 1985. / Nikola Kusovac, Svaki vajar je priča za sebe, (razgovor u katalogu), Savremena galerija Centra za kulturu "Olga Petrov", Pancevo, 1985. maj-juli / Djordje Jovic, Jugoslavija - Umetnost u Vojvodini danas, Izbor (katalog), Udruzenje likovnih umetnika Vojvodine, Novi Sad, novembar, 1985. / Aleksandar Bassin, Likovni zapisni - 2. EKO v mariborskem Razstavnem salonu Rotovž, NASI RAZGLEDI (Ljubljana), 23.III 1984 / Sava Stepanov, Na,okupu 115 autora, MISAO (Novi Sad), 15.V 1984. / Likovni prilozi: Mladen Marinkov, LETOPIS MATICE SRPSKE, (Novi Sad), X 1984./ Sava Stepanov, Dominacija kiparstva - neobicna tema, OKO (Zagreb), 21.VIII 1984 / Grozdana Šarcević, Mladi vojvodjanski umetniki (katalog), Galerija savremene likovne umetnosti, Novi Sad, 1984, novembar (isti tekst objavljen je i u posebnom izdanju kataloga ove izlozbe u Pristini, 1984, decembar) / Franc Zalar, Zanimljiva izmenjava, DNEVNIK (Ljubljana), 11.XI 1984. / Andrej Tišma, Umetnik i prostor, DNEVNIK (Novi Sad), 11.X 1984. / Kerekes Laslo, Vendegkialitas Ljubljnaban es Pristinaban, MAGYAR SZO (Novi Sad), 22.XII 1984. / D. Kostic, U potrazi za novim formama, JEDINSTVO (Pristina), 24. XII 1984 / Ljiljana Ivanovic, Razvoj skulpture u Vojvodini (1895 - 1980), edicija "Likovna umetnost u Vojvodini, XX vek", Galerija savremene likovne umetnosti, Novi Sad, XII 1984. pp. 11 / Acs Jozsef, A posztmoder muveszet, MAGYAR SZO (Novi Sad), 4.V 1983. / Aleksa Čelebonovic, Slučajan skup čudnih predmeta, POLITIKA (Beograd), 9.V 1983. / Sava Stepanov, Nova skulptura, novi dometi, OKO (Zagreb), 23.VI 1983 / Zoran Markuš, Izmedju skulpture i anti¬skulpture, BORBA (Beograd), 9.VII 1983./ Bogdan Vidoje Musović, Između sta¬rog i novog, OVDJE, (Titograd), I 1982. / Nikola Stojanović, Konkurs za Spomenik pobedi, spomen park Čačalica kraj Požarevca, DaNS (Novi Sad), III 1982. / Grozdana Šarcević, Mladi '82, (katalog), Galerija savremene likovne umetnosti, Novi Sad, maj 1982. / Andrej Tišma, Malo izuzetnih, DNEVNIK (Novi Sad), 17. X 1982. / Sava Stepanov, Vreme za salone, MISAO (Novi Sad), 25. X 1982. / Franc Zalar, Novo raztavišće - nov trijenale, DNEVNIK (Ljubljana), 6.1 1981. / Grozdana Šarcević, L'Art Contamporain de Voivodine (katalog), Galerija savremene likovne umetnosti, Novi Sad, januar 1981.  / Lj. Ristanović, Priroda je učitelj, PANČEVAC (Pančevo), 1.VIII 1981 / Boris Tomin, Novi obli¬ci komunikacije, NOVI LIST (Rijeka), 6.X 1981 / Sava Stepanov, U prvom planu - skulptura, MISAO (Novi Sad), 15.X 1981. / Aleksander Bassin, Navi Sad v ŠKUCU, NAŠI RAZGLEDI (Ljubljana), 27-VI 1980. / M.(eta) G.(abršek) P.(rosenc), Mladi li¬kovniki iz Novega Sada v Rotovžu, VEČER (Maribor), 27-VI 1980. / Meta Gabršek - Prosenc, Kešelj, Marinkov in Todorović, VEČER (Maribor), 11.VII 1980. / J(asmina) Tutorov, Izlozba Mladena Marinkova, ZRENjANIN (Zrenjanin), 21.XI 1980. / Sava Stepanov, Likovni dnevnik, Oblici Mladena Marinkova, MISAO (Novi Sad), 22.I 1980. / Djordje Jović, Mladen Marinkov (katalog), Jasmina Tutorov, Ispitivanje jezika medija, DNEVNIK (Novi Sad), 6.XII 1980. / Darinka Nikolic, Još sam tvrdoglav, DNEVNIK (Novi Sad), 6.XII 1981. / Radivoje Radosa¬vljevic, Simbol zajednistva, KOMUNIST (Novi Sad), 23.X 1982. / M(iloš) Arsić, Deveti novosadski salon, DNEVNIK (Novi Sad), 23.X 1980. / Sava Stepanov, Vreme salona, MISAO (Novi Sad), 25.X 1980 / Djordje Jović, 1. jugoslovenski trienale Ekologija-umetnost (katalog), Pripravljeni odbor Trienala EKO 80 in Razstavni salon Rotovž, Maribor, 1980, novembar¬-decembar / Vladimir Gajšek, Umetnost ali interesni prostor, VEČER (Maribor), 5.XII 1980 / Djordje Jović, Umetnost i nauka, DNEVNIK (Novi Sad), 8.XII 1980 / / Janez Mesessnel, Raznovrsnost slogov, DELO (Ljubljana), 17.XII 1980 / Ta¬tjana Pregle, Likovna govornica ravninskega sveta, NAŠI RAZGLEDI (Ljubljana), 26.XII 1980. / Djordje Jović, Skulpturalni oblici (katalog), Likovni salon Tribine mladih, Novi Sad, IV 1979. / V.(ladilsav) Urban, Monumentalne minijature, DNEVNIK, (Novi Sad), 16.IV 1979. / D. L., Dodeljene dve druge i jedna treća nagrada (konkurs za spomenik u Kragujevcu), POLITIKA, (Beograd), 14.VII 1979. /K. P., Bez prve nagrade (konkurs za spomenik borcima Šumadije, POLITIKA, (Beograd), 23.VII 1979. / Milos Arsic, Od "punog" realizma do apstrakcije, DNEVNIK (Novi Sad), 22.IV 1979 / Andrej Tišma, Skulpture koje opominju, GLAS OMLADINE (Novi Sad), 27-IV 1979 / Sava Stepanov, Impulsi vre¬mena, (Novi Sad), 5.V 1979. / N.(evena) Simin, “Zvezda" sa razglednice, DNEV¬NIK, (Novi Sad), 8.VIII 1979. / Milos Arsic, Prema univerzalnim oblicima, VIZUELNI TRAGOVI, Edicija Stražilovo, (Novi Sad), 1978. / Djordje Jović, Vizuelni tragovi, Marinkov - Todorović (katalog), ULUV, Novi Sad, IV-V 1976, predgovor u celini objavila je MISAO,(Novi Sad). / Djordje Jovic, Skulpturalni oblici (katalog), Galerija Doma omladine, (Beograd), I-II 1977. / Skulpturalni oblici Mladena marinkova, POLITIKA, (Beograd), 25.1 1977 / P.(avle) V.(asić), Skulptura Mladena Marinko¬va, POLITIKA, (Beograd), 29.1 1977 / Z(oran) Markus, U traganju za ličnim izrazom BORBA, (Beograd), 31.I 1977. / Nikola Kusovac, Stilske vežbe, POLITIKA EKSPRES, (Beograd), 1.II 1977. / Sava Stepanov, I skulptura ima život, MISAO, (Novi Sad), 1.II 1977. /Sava Stepanov, Likovni notes, slikarstvo, grafika, skulptura, POLJA, (Novi Sad), V 1977. / Lj. V. M., Skulpturalni oblici, OMLADINSKE NOVINE (Beograd), 12.XI 1977. / Aleksandar Bogojević, Laka intervencija, MLADOST (Beograd), 18.II 1977. / Djordje Jović, Izložba skulptura Mladena Marinkova (ka¬talog), Udruženje likovnih umetnika Vojvodine - ULUV, Novi Sad, IV-V 1975. / Miloš Arsic, Mladen Marinkov, Skulpture, POLJA, (Novi Sad), IV 1975, / Slobodan Božović, Vajarski koncert za ritam, VEČERNJE NOVOSTI, (Beograd), 6.V 1975. / M(iloš) Arsić, Jasna vajarska namera, DNEVNIK (Novi Sad), 9.V 1975. / Miloš Arsic, Mladen Marinkov, UMETNOST, (Beograd), VI-IX 1975. br. 43, pp. 82. / Mladen Marinkov, Dušan Sabo, Paralipomena vajarskom postupku, POLJA, (Novi Sad), I 1974.
 

© 2007. Mladen Marinkov. Sva prava zadržana.
CMS Web Design - Luka Salapura.