Nagrade Print E-mail

 

 • Druga nagrada (Mladen Marinkov, Sava Halugin)  na konkursu po pozivu za izradu biste Save Vladislavića namenjenu za Sremske Karlovce. MALO ISTORIJSKODRUŠTVO - Novi Sad, Novi Sad septembar 2008.
 • Iskra kulture, nagrada Zavoda za kulturu Vojvodine za razvoj likovne umetnosti. Novi Sad, 2005.
 • Nagrada na XXX novosadskom Salonu. Novi Sad, 2001.
 • Prva nagrada na Sajmu ART EXPO, za predstavljanje najboljeg umetnika, M.Marinkov, S.Cvetković, Novosadski sajam, april '98.. Novi Sad, 1998.
 • Prva nagrada na Konkursu za likovno uređenje Trga mladenaca u Novom Sadu. Novi Sad, 1997.
 • Zlatna značka KPZ Vojvodine. Beograd, 1995.
 • Godišnja nagrada Foruma za likovno stvaralaštvo 1994.godine. Novi Sad, 1995.
 • Specijalna nagrada žirija (Marinkov, Kožarić) Pančevačka izložba jugoslovenske skulpture, Galerija centra za kulturu „O.Petrov“. Pančevo, 1991.
 • Oktobarska nagrada Grada Novog Sada; za likovnu umetnost. Novi Sad, 1986.
 • Nagrada za skulpturu 13.novosadskog salona (koju deli sa N.Stankovićem). Novi Sad, 1984. Zlatna značka KPZ Vojvodine. Beograd, 1995.
 • Otkupna nagrada «Trikotaže Mura», na 6.jugoslovenskom bijenalu male plastike. Murska Sobota, 1983.
 • Nagrada za skulpturu «Valovit oblik» na 9.novosadskom salonu. Novi Sad, 1980.
 • II nagrada Opštejugoslovenskog anonimnog konkursa za izradu idejnog projekta spomenika borcima Šumadije palim u NOR-u i socijalističkoj revoluciji. Kragujevac:
 • Nagrada za skulpturu „Oblik“ na 28.prolećnoj izložbi ULUV-a. Novi Sad, 1979.
 • I otkupna nagrada Opštejgoslovenskog konkursa za idejno rešenje spomenika palim borcima NOR-a ŽET-a i spomen parka. Zavidovići, 1978.
 • Nagrada za skulpturu „Oblik“ na 6.novosadskom salonu. Novi Sad, 1986.
 • Nagrada za skulpturu na 26.prolećnoj izložbi ULUV-a. Novi Sad, 1986.
 • I nagrada na pozitivnom konkursu za spomen obeležje NOB i podizanju ustanka u Vojvodini. Zrenjanin, 1986.
 • Nagrada 7.sremskomitrovačkog salona (samostalna izložba, sa Z.Mandićem). Sremska Mitrovica, 1986.
 • Nagrada Autorske Agencije Crne Gore, na 19.hercegnovskom zimskom salonu. Herceg Novi, 1986.
 • Otkup na Opštejugoslovenskom anonimnom konkursu za idejno rešenje spomenika pobedi u Požarevcu-Čačalica. Požarevac, 1982
 • I otkupna nagrada Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, nauku i kulturu SAP Vojvodine, za Obeležje solidarnosti, Školski centar u Tolminu, SR Slovenija. Novi Sad, 1977.
 • Nagrada Akademije likovnih umetnosti u Beogradu, za skulpturu u materijalu. Beograd, 1973.

REALIZOVANA JAVNA SPOMEN OBELEŽJA:

Kapija želja i Fontana želja, Trg mladenaca u Novom Sadu; Novi Sad, 1998.

Spomen obeležje podizanja ustanka u Vojvodini, Zrenjanin-Bagljaš, Salaš Ž.Turinskog; Zrenjanin, 1982.

Spomenik palim borcima NOR-a i ŽTF-a u Zavidovićima, u saradnji sa arhitektima Nebojšom Popovićem-Mujom i Peđom Arsićem; Bosna, Zavidovići, 1978.

Spomenik solidarnosti, Školski centar u Tolminu, u saradnji sa arhitektom Radojem Cvetkovim; Slovenija, Tolmin, 1977.

          
Uradio je više bista istaknutih kulturnih i javnih ličnosti: u Srpskom narodnom pozorištu Antonija Toneta Hadzića, Petra Masnića u porti crkve u Kukujevcima, reljef Vuka Karadžića u Sremskim Karlovcima, bistu Branka Radičevića za istoimenu osnovnu školu u Sarajevu i dr. Veliki broj otkupljenih radova - skulptura nalaze se u gotovo svim značajnijim galerijama bivše Jugoslavije i nekim galerijama u inostranstvu.

 

© 2007. Mladen Marinkov. Sva prava zadržana.
CMS Web Design - Luka Salapura.