Grozdana Šarčević: Skulpture Mladena Marinkova
Usporenost kretanja u sferama skulpture, kao jedne od osnovnih disciplina u oblasti likovnog stvaralaštva uopšte, jedna je od njenih specifičnih odlika u poređenju sa ostalim disciplinama koje spadaju u osnovne u toj oblasti stvaralaštva. Na primer, u poređenju sa slikarstvom, grafikom, pa i crtežom, naročito tokom decenija našeg veka. A ova njena specifična odlika, koja podrazumeva i uzdržanost većine vajara u pogledu eksperimenata, uglavnom se objašnjava i opravdava prirodom tehnika, odnosno, preovlađujućih sredstava i postupaka, a naročito materijala, koji tradicionalno karakterišu skulpturu, pod čijim se okriljem najdublje ukorenila težnja stvaranja za večnost. Ovom prilikom, tu njenu specifičnu odliku neophodno je posebno naglasiti, jer ona predstavlja jedan od svojevrsnih izazova za Mladena Marinkova, vajara iz Novog Sada, čije se skulpture izlažu u okviru ove samostalne izložbe skulptura autora, u Galeriji savremene likovne umetnosti.
Nastavak teksta...
 
Đorđe Jović: Skulpture Mladena Marinkova
Razgovori o skulpturi u Vojvodini za potrebe is torijskoumetničkih zaključaka o umetnosti u Vojvodini, ili razgovori o vajarskim rezultatima u umetničkim prostorima Jugoslavije često su polazili od činjenice da se tek u posleratnim godinama postavljaju osnove skulpturi i da je tradicija uvek bila na strani štafelajnog slikarstva. Sve se zasnivalo na činjenici da je tek nekoliko vajara delovalo u ateljeima Vojvodine. Njima se i pripisuje uloga onih koji su postavljali i utvrđivali tradiciju.
Nastavak teksta...
 
Đorđe Jović: Skulptoralni oblici Mladena Marinkova
Mladen Marinkov je vajar po načinu kako realizuje plastičnu misao, ali je on i nekonvencionalna i radoznala priroda. Njegovo vajarsko vjeruju, moglo bi da se zaključi po oblicima nastalim u jednom potezu nekonvencionalne akcije, podrazumeva obraćanje prirodi kao izvoru oblika očvrslih u svojoj istoričnosti, a ono je i u njihovom interpretiranju ne njih radi, već zbog jednog uverenja da se i njihova vitalna i umetnička egzistentnost nalaze u novom vitalnom i estetičkom kontekstu.
Nastavak teksta...
 
<<  1 2 3  >  >>

Results 11 - 13 of 13


© 2007. Mladen Marinkov. Sva prava zadržana.
CMS Web Design - Luka Salapura.