Mile Ignjatović "Gravitacija 33", Novi Sad - Ljubljana

Uveren sam da je ceo kosmos objedinjen, kako u materijalnom tako i u duhovnom pogledu. Postoji u vasioni neko jezgro otkuda mi dobijamo svu snagu, sva nadahnuća, ono nas večno privlači, ja osećam njegovu moć i vrednosti koje ono emituje celoj vasioni i time je održava u skladu. Ja nisam prodro u tajnu toga jezgra, ali znam da postoji i kad hoću da mu pridam kakav materijalni atribut, onda mislim da je to SVETLOST, a kad pokušam da ga shvatim duhovno, onda je to LEPOTA i SAMILOST. Onaj ko nosi u sebi tu veru oseća se snažan, rad mu čini radost, jer se sam oseća jednim tonom u sveopštoj harmoniji.

Nikola Tesla

Nastavak teksta...
 
Miloš Arsić "Zatezanje"

Neposredno opažanje, kao uslovno saznavanje motiva Dunava i šajki, koji ga zanimaju i kojima je, donekle, poreklom, određen, MLADEN MARINKOV semantički zatamnjuje, preobraća/pretvara u značenjsku enigmu  kao aktivni kontekst iznenađenja. Time se sentimentalno-nostalgična značenja, kao posledica prepoznatog povoda, kao sećanja na neposredno poreklo i san o konkretnom ambijentu predala/pejzaža, preobražava u neizvesnost pretpostavki. Nastaje sistem uslovnih plastičkih spekulacija o mogućoj izmeni konvencije  smisla vode i plovila, vode i zemlje/obale, vode i neba kao, pre nametnutih nego izazvanih, više već postojećih (oduvek) nego usputnih zamena smisla NEČEGA. Shvata ga i kao  bezgranični prostor dole (stvarnog) i prostor gore (neizvesnog), ali prvenstveno kao pretrpostavku o  upoznatosti  sebe u streotipnosti stvarnosnog i sebe koje lebdi podjednako u stvarnosti i iznad nje i, ponajpre, u mogućnostima nerazaznavanja. Namerno izazvano pomeranje značenja od opšteg ka sopstvenom, od prepoznatog ka nepoznatom, možda, tek naslućenom, zasniva se na očekivanom principu univerzalnog odnosa horizontalnog kao opštosti horizontale i vertikalnog kao principa toka vertikale.

Nastavak teksta...
 
mr Danilo Vuksanović: Oduzimanje suvišnog (o najnovijoj izložbi Mladena Marinkova - Zatezanje)
Uvrežena je misao da snaga asocijacije umnogome zavisi od naše povezanosti sa prirodom. Zato umetnici svesno i nesvesno, koriste njene zakonitosti svojim osećajem i idejom. Mnoga dela savremene umetnosti karakterom prate prirodno i spontano u izrazu, čineći otklon spram  raznorodnih preterivanja i priča u umetničkom dejstvovanju.
Nastavak teksta...
 
Miloš Arsić: Enigmatičnost značenja u mnoštvu pozicija skulpture
Skulpture Mladena Marinkova, nastale tokom nekoliko poslednjih godina, predstavljaju proces traženja i objašnjavanja njihove prostorne i značenjske pozicije egzistencije. One su rezultat karakterističnog formiranja posebnog plastičkog sopstva koje se već nalazi u sistemu oblikovanja shvaćenog kao označavanja apstraktnog u smislu reaktuelizovane "apstrakcije značenja". Opredeljenje za još jedan vid revizije, predstavlja kreativnu proveru plastičkih sistema u formiranju (parasistema) diskursa skulpture koji uslovljavaju nastanak vajarske celine kao nezavisne forme izvan tradicionalnih postulata formalnih oblika skulpture.
Nastavak teksta...
 
Sava Stepanov: Izložba u ambasadi SR Jugoslavije (Budimpešta, Mađarska)
Skulptura Mladena Marinkova danas je bitna činjenica savremene jugoslovenske vajarske umetnosti. Njegov stvaralački razvoj začet prvim postakademijskim ostvarenjima iz ranih sedamdesetih godina, tekao je dinamičnim tokovima istraživanja života forme i njenih značenja. Tokom tog razvoja ovaj umetnik je stalno insistirao na konstituisanju primarnost i i harmonizaciji sudbinskog odnosa skulpture materijal-masa-prostor. Bilo da se radilo o figuraciji ili apstrakciji, Marinkov je večito insistirao na punom plastičkom obliku, na autentičnoj logici formalnog sklopa ali i na svojevrsnoj plastičkoj, sadržinskoj i emocionalnoj energiji njegovih vajarskih izdelaka.
Nastavak teksta...
 
<<  1 2 3  >  >>

Results 1 - 5 of 13


© 2007. Mladen Marinkov. Sva prava zadržana.
CMS Web Design - Luka Salapura.